05.04.2018 21:17

Potvrzení o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel

Potvrzení o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel se vydává po předchozím telefonickém objednání v ordinaci.Každý paciet je povinen dle zákona vyplnit tzv. Čestné prohlášení o zdravotním stavu.

Pacienti jsou povinni absolvovat prohlídky před 65.rokem , 68 rokem , a poté pravidelně co 2 roky.Potvrzující lékař má právo odeslat pacienta v případě nutnosti k odbornému vyšetření,proto je doporučeno absolvovat prohlídky v dostatečném časovém předtihu, nikoli v den ukončení plastnosti předchozího posudku.

—————

Zpět


Kontakt

MUDr. Dorota Lacinová Praktický lékař pro dospělé

V Aleji 722
Karviná-Ráj
734 01


Tel: 596 311 432

www.lacinova.com