Vyšetření CRP přístrojem QuikRead

Na přístroji QuikRead 101 lze stanovit CRP - jednoduchý test pro kvantitativní stanovení C-reaktivního proteinu v plné krvi, séru nebo plazmě.
 
Měření CRP je užitečné při klinickém vyšetření pacienta s příznaky infekce. V krvi zdravých osob se CRP obvykle vyskytuje ve velmi nízké koncentraci. Produkce CRP se rychle zvýší jako odezva na infekci, zánět nebo poranění tkání. Koncentrace CRP je výrazně zvýšena při invazivní infekci bakteriálního původu, zatímco virové infekce obvykle produkci CRP nezvýší, nebo zvýší jen v malém rozsahu.QuikRead CRP test přispívá k určení diagnózy a pomůže při terapeutickém rozhodování. Provádí se v klinických laboratořích nebo v místě péče o pacienta a výsledek je k dispozici během několika minut v průběhu návštěvy pacienta.
 Ve spojení s pečlivým klinickým vyšetřením může QuikRead CRP pomoci léhaři odlišit bakteriální infekci od virové a směrovat tak léčbu s použitím antibiotik pouze těm pacientům, kteří antibiotika opravdu potřebují.

 

 

 

 

 


Kontakt

MUDr. Dorota Lacinová Praktický lékař pro dospělé

V Aleji 722
Karviná-Ráj
734 01


Tel: 596 311 432

www.lacinova.com